Pitsarana winding-up, tsy niraharaha: inona no tokony ho fantatro