Ny mpahay lalàna ao Frantsa online!


Panjakana am-ponja


Azonao atao ny hizara ny fahalalana amin'ny alalan'ny fanatsarana izany araka ny tolo-kevitra mifanaraka amin'izany tetikasa izany Ao Frantsa, dia manana ny fahefana ara-panjakana am-ponja toy ny am-ponja ny fomba amam-panao (hihirim-belona amin ny fomba amam-panao) Fanajana ny lalàna dia miantoka ny fitantanana ny filaminanaFitazonana vonjimaika mamela foana ao amin'ny toerana mihidy, ny vahiny izay ny foto-kevitra momba ny fandroahana fanapahan-kevitra, eo am-piandrasana ny fanerena fanesorana.