Ohatra ny filazana momba ny fivarotana anjara amin'ny trano. Notarisation ny fivarotana ny mizara-ny