Ny fankalazana ny fanambadiana

Ny fanambadiana sivily dia ny ara-dalàna firaisana ny olona roa. Ny dingana farany ny paika dia ny fankalazana ny fanambadiana, amin'ny farany, izay ny vadiny dia nanambara ho"united amin'ny alalan'ny famatorana ny fanambadiana"

Ny fampakaram-bady dia ankalazaina, amin 'ny fitsipika, ny mairie' ny kaominina izay iray amin'ireo vadiny manana ny domicile na toeram-ponenana nanorina farafahakeliny ny iray volana.

Ny fonenana dia ny toerana izay misy ny mpampakatra ny fahefana na amin'ny fotoana voafetra, na tsindraindray, ka ny an-trano dia ny toerana ny tale fananganana. Ny vadinao dia mety: Tsara ho fantatra: ny lalàna momba ny toetr'andro ny fahamarinan ny Xxi taonjato faha, ny fahavalo ambin'ny folo andro ny volana novambra no manome lalana ny hampiasana ny ben'ny tanàna mba manendry ny fankalazana ny fanambadiana misy monisipaly trano, hafa noho ny mahazatra ny trano, any amin'ny faritry ny kaominina.

Ny fankalazana fanambadiana atao amin'ny faran'ny ny famoahana ny banns, eo anatrehan'ny samy mpivady, ary amin'ny roa na efatra vavolombelona (na roa isaky ny vadinao). Ny fankalazana ny vahoaka: ny varavarana ao amin'ny lapan'ny tanàna dia misokatra, ny olona rehetra dia afaka manatrika ny fampakaram-bady.