Herin ny mpisolovava — Ohatra, Modely Hameno-Teny ho PDFNy herin ny fampanoavana, antsoina koa hoe ny fe-potoana, dia ny tahirin-kevitra izay olona iray (ny tena) manendry iray hafa (ny mpandraharaha) mba hanao asa amin’ny anarany. Ny olona manaiky ny fe-potoana dia hanao zavatra amin’ny anaran’ny tale ao amin’ny toe-javatra voalaza ao amin’ny taratasy fanomezam-pahefana. Ny herin ny mpisolovava mety manome alalana ny orinasa mba hanao varotra andavanandro, toy ny fandoavana ny faktiora, ohatra. Mety ihany koa ny mamela hanao asa manan-danja kokoa, toy ny fanaovan-tsonia ny lease ho an’ny trano fonenana na ny fivarotana ny trano na ny fiara. Ny fanomezam-pahefana hita eto dia tsy ny fe-potoana raha ny kilema na ny fiarovana fe-potoana, izay fe-potoana iasany amin’ny olona fehezin’ny fitsipiky ny filaminam-bahoaka.

Ny tahirin-kevitra voasoratra eo anoloan’ny ny masony toy ny valiny