Ny mpahay lalàna ao Frantsa online!


Direksiona misahana ny raharaham-panjakana Raharaham-bahiny - Fikambanana Islamika momba ny Fampianarana, ny Siansa ary ny Kolontsaina - ISESCO


Ao amin'ny direksiona misahana ny fitantanana ny Raharaham-dia ny fitaovana tompon'andraikitra mba hiantohana ny fampandehanana araka ny tokony ho ao anatin'ny ankapobeny amin'ny direksiona misahana ny ISESCOao ny ara-panjakana ny sehatra. ny fanetsehana ny harena rehetra ilaina mba hanaovana izany Ao amin'ny direksiona misahana ny Raharaham-panjakana dia ahitana ireto manaraka ireto ny Fisarahana:-Division ny olombelona Harena-ny Fizarana ny fitantanana ny Asa-Fizarana ny Foiben-toerany ary Fihaonambe-ny Fifandraisana Division-Fizarana ny Kojakoja. ary ny Fikojakojana.