Asa mpisolovava

Asa mpisolovava nyAsa

Toerana manokana teo amin'ny sehatry ny ara-dalàna Ampiharo ny dokam-barotra.